UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU 

 

1995 yılında kurulan Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu (UBYO), dört yıllık eğitim sonucunda lisans derecesi vermekte olan Turizm İşletmeciliği, Uluslararası Ticaret ve Yönetim Bilişim Sistemleri bölümlerinden oluşmaktadır.  Ayrıca, Yönetim Bilişim Sistemleri, İşletme Bilişim Sistemleri, Uluslararası Ticaret Yönetimi, Uluslararası Rekabet ve Ticaret ile Sürdürülebilir Turizm Yönetimi alanlarında yüksek lisans ve Yönetim Bilişim Sistemleri alanında doktora eğitimi verilmektedir.

Alanlarında ilk olma özelliğini taşıyan Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu bölümleri, hızla değişen dünyada, sağlam akademik ve mesleki altyapıya sahip, yaratıcı, özdeğerlerini iyi tanıyan, toplumsal sorumluluklarını bilen bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadırlar. 

 

Lisans Eğitimi

Günümüz yönetim anlayışı, uzmanlaşmanın yanı sıra disiplinlerarası çalışmayı da gerektirmektedir. Bu anlayış çerçevesinde oluşturulan bölümlerimiz; eğitim kalitesini en üst seviyede tutan, değişen dünyanın ihtiyaçlarına cevap veren, yaratıcılığa açık, kritik düşünce ve etkin karar verme becerilerini geliştirmeye yönelik bir eğitim sunmaktadır.

Öğrenciler, lisans eğitimlerinin ilk yıllarında işletme, ekonomi, hukuk, bilgi teknolojileri ve sayısal yöntemler alanlarının temel konularında; 3. ve 4. yıllarda ise uzmanlık alanlarındaki akademik altyapılarını pekiştirmeye yönelik dersler almaktadırlar. Ayrıca, eğitimleri süresince kendi bölümlerinden ve üniversite içindeki diğer bölümlerden çeşitli seçmeli dersler alarak kendi ilgi alanlarında yoğunlaşmaktadırlar. Öğrenciler, İngilizce olan öğretim dilinin yanı sıra Almanca, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca, Rusça, Çince gibi yabancı dil derslerini zorunlu veya seçmeli olarak alabilmekte; zorunlu stajları süresince ise uygulamaya yönelik bilgi ve becerilerini geliştirmektedirler. Başarılı öğrenciler, bölümlerimiz arasındaki Çift Anadal Programlarından yararlanabilmekte ve Yandal yapabilmektedirler. Ayrıca, Erasmus gibi uluslararası değişim programlarına katılabilmektedirler. 

 

Lisansüstü Eğitim

Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde Uluslararası Rekabet ve Ticaret, Sürdürülebilir Turizm Yönetimi, Yönetim Bilişim Sistemleri, İşletme Bilişim Sistemleri ve Uluslararası Ticaret Yönetimi yüksek lisans programları ile Yönetim Bilişim Sistemleri doktora programı da yürütülmektedir.  2003 yılında eğitim vermeye başlayan yüksek lisans programlarımızda, 2016-2017  Akademik yılı itibariyle toplam 191 öğrenci bulunmaktadır. Bu programlardan mezun olanların sayısı 200’ü aşmıştır. Mezun olan öğrencilerin bir kısmı, yurt içi ve yurt dışında doktora programlarına devam etmektedirler.