Bölümler

Boğaziçi Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu'nda Uluslararası Ticaret, Turizm İşletmeciliği ve Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümleri bulunmaktadır. Lisans eğitimi yanısıra bölümler 3 adet tezli olmak üzere 5 adet yüksek lisans ve 1 doktora eğitimi verilmektedir.  Lisanüstü Eğitimi Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından yürütülmektedir. 

 

Uluslararası Ticaret: Uluslararası Ticaret Bölümü ülke sorunlarını aşan iş ortamlarında da başarı ile çalışacak, iki dil bilen yönetici adayları yetiştirmek amacıyla oluşturulmuş, konusunda öncü bir bölümdür. Dört yıllık eğitim sürecinde öğrenciler ekonomi, pazarlama, finans, üretim, organizasyon bilgilerinin yanısıra iletişim teknolojileri, nicel analizler, uluslararası ticaret ve hizmet sektörü konularında eğitilirler. Tüm ekonomi ve işletme derslerinde konuların uluslararası boyutu özellikle vurgulanır. Uluslararası Ticaret Bölümü ile iş dünyası arasında yakın işbirliği öngörülmüştür. Öğrencilere dinamik ve karmaşık küresel iş ortamında karşılaşacakları sorunlara çözüm üretebilecek becerileri kazandırmak amacıyla, bazı uzmanlık dersleri, iş dünyasında yapılan uygulamaları içerir. 

Turizm İşletmeciliği: Turizm işletmeciliği Bölümü sürekli değişen iş ortamına ve çevreye uyum sağlayabilen, turizm alanında değişimin ve gelişimin önderliğini yapabilecek yönetici, akademisyen ve girişimciler yetiştirmeyi hedeflemektedir. Turizm programı temel yöneticilik bilgilerini içeren ekonomi, finans, yönetim, insan kaynakları, muhasebe, pazarlama ve davranış bilimleri dersleriyle beraber turizme yönelik kongre turizmi, ağırlama, yiyecek hizmetleri, seyahat acentaları ve tur operatörleri derslerini içermektedir. Sektör uzmanlarının verdiği zengin seçmeli derslerden faydalanabilen öğrenciler kendileri için uygun buldukları turizmin bir dalında uzmanlaşabilmektedirler. Öğrenciler, eğitim süreci içinde sınıf içi tartışma ve takım çalışmaları ile desteklenen kapsamlı ders programını tamamlarken gerçekleştirdikleri proje çalışmaları ve tez çalışmasıyla turizm alanına akademik katkıda bulunmaktadırlar. 

Yönetim Bilişim Sistemleri: Lisans eğitiminin hedefi işletmelerde bilişim sistemlerini geliştirecek düzeyde bilişim ve bu sistemleri yönetecek düzeyde işletme bilgisine sahip öğrenciler yetiştirmektir. İlk iki yılda temel bilişim ve işletme bilgilerini edinecek öğrencilerin, üniversite çapında alabilecekleri seçmeli derslerle de beceri ve ufuklarını genişletmeleri amaçlanmaktadır. Son iki yılda ise, öğrencilerin ilgi alanlarına yoğunlaşmaları amacıyla, uygulamanın ağırlıklı olduğu seçmeli bölüm derslerine ağırlık verilmektedir. Mezunlarımız bir işletmede bilişim alanında hemen sorumluluk üstlenebilecek donanıma sahip olacaklardır. Bunun yanısıra bilişim ya da işletme alanlarında yüksek lisans eğitimine devam etmek isteyen öğrencilere bütün dünyada geçerli olan bir lisans eğitimi verilmesi amaçlanmıştır.