2020-2021 Akademik Yılı II. Dönem Kısmi Zamanlı Çalıştırılacak Öğrenciler İle İlgili Duyuru