Çift Anadal Programı (ÇAP)

ÇAP ile ilgili süreçler  B.Ü. Lisans  Eğitimi ÇAP İç Yönetmenliği'nde açıklanmıştır. Bu yönetmelik kapsamında UBYO ÇAP süreci aşağıda özetlenmektedir:

  1. Her yıl bölümlerden gelen ÇAP kontenjan ve kriterleri, UBYO Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanarak Kayıt İşleri Şube Müdürlüğü’ne gönderilir.
  2. UBYO Yönetim Kurulu başvuru tarihlerini belirler. UBYO Öğrenci İşleri, B.Ü. Akademik Takvimi'ne göre kayıt sisteminin danışmanların erişimine kapatıldığı tarihten sonraki bir hafta içersinde, ÇAP’a başvuru hakkındaki ilanları duyurur.
  3. Başvuruda bulunacak öğrenciler kendi bölümlerinden bir dilekçe formu alır, doldurur ve  danışman onayı alarak UBYO Öğrenci İşleri'ne teslim ederler. Dilekçelerini teslim eden öğrenciler koşullar hakkında bilgilendirlirler.
  4. Dilekçeler, UBYO Müdürlüğü tarafından ilgili bölümlere gönderilir.
  5. Bölümler, incelemeleri sonunda verdikleri kabul/red kararlarını görüşülmek üzere UBYO Müdürlüğü'ne gönderirler.
  6. UBYO Yönetim Kurulu'ndan çıkan kararlar, Kayıt İşleri Şube Müdürlüğü’ne gönderilir ve listeler UBYO Müdürlüğü tarafından ilan edilir.
  7. ÇAP’a kabul edilen öğrenciler, kabul edildiği Bölümdeki ÇAP danışmanı ve kendi Bölüm danışmanları ile görüşerek, almaları gereken dersleri alırlar. Öğrencilere, B.Ü. Akademik Takvimi'nde yer alan tarihlerde (ders ekleme/bırakma) kayıt olacakları bilgisi verilir. Öğrenciler kayıt sayfalarından derslerini seçerek danışman onayları ile kayıtlarını tamamlarlar.
  8. ÇAP asil listede olup kayıt yaptırmayan öğrencilerin yerine yedek olan öğrenciler alınır. Yedek öğrenciler, durumlarını UBYO Öğrenci İşleri ile birebir konuşarak öğrenirler. Kendilerine ne zaman kayıt yaptıracakları konusunda bilgi verilir. Sırası gelen öğrenci, ÇAP yapacağı Bölümdeki ÇAP danışmanı ve kendi Bölüm danışmanı ile konuşarak alması gereken dersleri belirler, kayıt sayfalarından derslerini seçerek danışman onayları ile kayıtlarını tamamlar.
  9. ÇAP’dan ayrılmak isteyen öğrenci, ÇAP danışmanı ile görüşerek bir dilekçe formu doldurur ve UBYO Müdürlüğü'ne başvurur. İlgili UBYO Yönetim Kurulu kararı, Kayıt İşleri Şube Müdürlüğü’ne gönderilir.