Araştırma

Uluslararası ticaret, turizm ve bilişim alanları başta olmak üzere öğretim kadrosunun uzmanlık alanlarındaki teorik ve uygulamaya yönelik akademik araştırmaların üstlenilmesi hedeflenmektedir.  Ayrıca, bölümler kendi alanlarında sempozyum, çalıştay ve konferanslar düzenlemektedirler. Yüksekokul bünyesinde Avrupa Birliği, TÜBİTAK, Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü ve özel sektör tarafından desteklenen ulusal ve uluslararası araştırma ve geliştirme projeleri yürütülmektedir. 2000 yılından bu yana 100’e yakın proje üstlenilmiştir.