Bölümler

Boğaziçi Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu'nda Uluslararası Ticaret, Turizm İşletmeciliği ve Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümleri bulunmaktadır. Lisans eğitimi yanısıra bölümler 3 adet tezli olmak üzere 5 adet yüksek lisans ve 1 doktora eğitimi verilmektedir.  Lisanüstü Eğitimi Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından yürütülmektedir. 

 

Uluslararası Ticaret: Uluslararası Ticaret Bölümü ülke sorunlarını aşan iş ortamlarında da başarı ile çalışacak, iki dil bilen yönetici adayları yetiştirmek amacıyla oluşturulmuş, konusunda öncü bir bölümdür. Dört yıllık eğitim sürecinde öğrenciler ekonomi, pazarlama, finans, üretim, organizasyon bilgilerinin yanısıra iletişim teknolojileri, nicel analizler, uluslararası ticaret ve hizmet sektörü konularında eğitilirler. Tüm ekonomi ve işletme derslerinde konuların uluslararası boyutu özellikle vurgulanır. Uluslararası Ticaret Bölümü ile iş dünyası arasında yakın işbirliği öngörülmüştür. Öğrencilere dinamik ve karmaşık küresel iş ortamında karşılaşacakları sorunlara çözüm üretebilecek becerileri kazandırmak amacıyla, bazı uzmanlık dersleri, iş dünyasında yapılan uygulamaları içerir. 

Turizm İşletmeciliğiTurizm işletmeciliği Bölümü sürekli değişen iş ortamına ve çevreye uyum sağlayabilen, turizm alanında değişimin ve gelişimin önderliğini yapabilecek yönetici, akademisyen ve girişimciler yetiştirmeyi hedeflemektedir. Turizm programı temel yöneticilik bilgilerini içeren ekonomi, finans, yönetim, insan kaynakları, muhasebe, pazarlama ve davranış bilimleri dersleriyle beraber turizme yönelik kongre turizmi, ağırlama, yiyecek hizmetleri, seyahat acentaları ve tur operatörleri derslerini içermektedir. Sektör uzmanlarının verdiği zengin seçmeli derslerden faydalanabilen öğrenciler kendileri için uygun buldukları turizmin bir dalında uzmanlaşabilmektedirler. Öğrenciler, eğitim süreci içinde sınıf içi tartışma ve takım çalışmaları ile desteklenen kapsamlı ders programını tamamlarken gerçekleştirdikleri proje çalışmaları ve tez çalışmasıyla turizm alanına akademik katkıda bulunmaktadırlar. 

Yönetim Bilişim Sistemleri: Bilişim ve işletme konularını sentezleyen bölümün hedefi, dünya ile bütünleşmiş dinamik kadrosu ve gelişmiş teknik altyapısıyla, kaliteli bir eğitim vererek bilişim konusunda uzman yöneticiler yetiştirmektir.

Lisans eğitiminin ilk iki yılı, ağırlıklı olarak bilişim sistemleri ve teknolojileri, bilgisayar ağları, yazılım ve donanım, veri tabanları gibi bilgisayar ve bilişimle ilgili dersler ile yönetim, muhasebe, ekonomi, finans, pazarlama gibi temel işletme konularındaki derslerden oluşmaktadır. Son iki yılda ise bu konuların bütünleştirilip projelerle desteklendiği sistem analiz ve tasarım, sistem geliştirme, karar destek sistemleri, bilişim sistemleri proje yönetimi, kurumsal bilgi sistemleri, veri madenciliği, e-iş yönetimi, müşteri ilişkileri yönetimi, ve tedarik zinciri yönetimi gibi dersler yer almaktadır. Ayrıca güncel konularda geniş bir yelpazede seçmeli dersler sunulmaktadır. Yaz aylarında staj yapan öğrenciler mezun olduklarında mühendislik alanlarında olduğu gibi İngilizcesi “Bachelor of Science” olan lisans derecesi sahibi olmaktadırlar.

Bölümün tezli ve tezsiz olmak üzere 2 adet yüksek lisans programı ve bir doktora programı bulunmaktadır. Mezunlar, yurtdışı ve yurtiçinde profesyonel ya da akademik dünyada kariyerlerini devam ettirmektedirler. Profesyonel iş dünyasını seçen mezunlar, başta yönetim danışmanlık firmaları olmak üzere, büyük kuruluşların sistem ve yazılım geliştirme, bilgi teknolojisi departmanlarında veya donanım ve yazılım şirketlerinde Sistem Analisti ve Tasarımcısı, Bilgi Sistemleri Yöneticisi, Proje Yöneticisi/Uzmanı, IT Yöneticisi/Uzmanı, İş Analisti, Dijital Pazarlama- Finans Yöneticisi/Uzmanı pozisyonlarında çalışmaktadır.