Çift Anadal Programı (ÇAP)

ÇAP ile ilgili süreçler  B.Ü. Lisans  Eğitimi ÇAP İç Yönetmenliği'nde açıklanmıştır. Bu yönetmelik kapsamında UBYO ÇAP süreci aşağıda özetlenmektedir:

  1. Her yıl bölümlerden gelen ÇAP kontenjan ve kriterleri, UBYO Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanarak Kayıt İşleri Şube Müdürlüğü’ne gönderilir.
  2. Akademik takvime bağlı olarak, UBYO Yönetim Kurulu başvuru tarihlerini belirler. Üniversitenin ve UBYO web sayfasında ilan eder.
  3. Başvurular, ÖBİKAS’tan e-dilekçe ile yapılır.
  4. Dilekçeler, UBYO Müdürlüğü tarafından ilgili bölümlere gönderilir.
  5. Bölümler, incelemeleri sonunda verdikleri kabul/red kararlarını görüşülmek üzere UBYO Müdürlüğü'ne gönderirler.
  6. UBYO Yönetim Kurulu'ndan çıkan kararlar, Kayıt İşleri Şube Müdürlüğü’ne gönderilir ve listeler UBYO Müdürlüğü tarafından ilan edilir.
  7. ÇAP asil listede olup kayıt yaptırmayan öğrencilerin yerine yedek olan öğrenciler alınır. Yedek öğrenciler, durumlarını UBYO Öğrenci İşleri ile birebir konuşarak öğrenebilir.
  8. ÇAP’a kabul edilen öğrenciler, kabul edildiği Bölümdeki ÇAP danışmanı ve kendi Bölüm danışmanları ile görüşerek, almaları gereken dersleri alırlar.
  9. ÇAP’dan ayrılmak isteyen öğrenci, ÇAP danışmanı ile görüşerek bir dilekçe formu doldurur ve UBYO Müdürlüğü'ne başvurur. İlgili UBYO Yönetim Kurulu kararı, Kayıt İşleri Şube Müdürlüğü’ne gönderilir.