Değişim Programı

Değişim programları ile iligili süreçler B.Ü. Özel Öğrenciler ve Değişim Programları Uygulama Esasları kapsamında açıklanmıştır. Bu yönetmelik kapsamında UBYO değişim programı süreci aşağıda özetlenmektedir:

  1. Değişim Programı çerçevesinde yurtdışına gidecek olan öğrenciler, B.Ü. Uluslararası Programlar Ofisi'ne kendileri başvuruda bulunurlar.
  2. Başvurusu kabul edilen öğrenci,  bölüm danışmanı ile görüşerek gideceği okulda almayı planladığı derslerin kendi bölümünde hangi dersler yerine sayılacağını belirler.
  3. Öğrenciler dönem izni almak üzere e-dilekçe ile başvurur. 
Değişimden dönen öğrenciler derslerinin saydıralabilmesi için aşağıdaki form ve diğer evraklarla birlikte ilgili yönetmelikte belirtilen süreler içerisinde başvurması gerekir.

         Değişim Programı Ders Saydırma Formu