Dilekçe Verme Süreci

Öğrenciler kayıtlar sırasında elektronik kayıt sistemi içinde çözemedikleri sorunlarını (sicile ders ekleme-bırakma, geç kayıt v.b.) çözmek için Öğrenci Bilgi ve Kayıt Sistemi (ÖBİKAS) sistemi üzerinden e-dilekçe ile başvururlar. Başvuru süreci aşağıdaki gibidir. 

▪ Kullanıcı adı ve şifre ile ÖBİKAS sayfasından “Student Information” ekranına giriş yapılır.

▪ Ana ekranda “General” başlığı altında “E-petition” seçilir ve “Go” butonu tıklanır.

▪ Konusu ve akışı tanımlanmış dilekçeler ile “Other” başlıklı genel bir dilekçe formu mevcuttur.

▪ Tanımlanmış dilekçe tiplerinden biri veya “Other” seçeneği kullanılarak dilekçe hazırlanır.

▪ Her dilekçe tipinde doldurulması gereken mecburi alanlar ile detaylı açıklamanın yazılabileceği bir alan mevcuttur. Ayrıca varsa dilekçe konusu ile ilgili destekleyici belgeler (ilgili öğretim üyesi onayı, sağlık raporu vb.) taranarak yüklenebilir.

▪ Her dilekçeye öğrencinin sistemdeki güncel transkripti otomatik olarak eklenir.

▪ Dilekçe tamamlandıktan sonra Danışman onayına gönderilir.

▪ Gönderilmiş dilekçenin onay süreci sistem üzerinden takip edilebilir.

▪ Dilekçe kararı sisteme girildiğinde öğrenciye dilekçeniz sonuçlanmıştır mesajı gönderilir.