İletişim

Boğaziçi Üniversitesi, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Hisar Kampus TR-34342, Bebek, İstanbul
Tel: +90 212 359 66 83 | Faks: +90 212 265 98 13 | E-mail: ubyo@boun.edu.tr