Mezunlar

UBYO mezunlarının yaklaşık %30'u gerek yurtiçi, gerekse yurtdışındaki seçkim eğitim kurumlarında yüksek lisans ve doktora programlarına devam etmektedirler. Profesyonel iş hayatına atılan mezunlar ise, önde gelen ulusal ve çokuluslu şirketlerde görev almaktadırlar. UBYO mezunlarının önemli bir bölümü kariyerlerini yönetim kademelerinde sürdürmektedirler.

Turizm İşletmeciliği Bölümü

Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü

Uluslararası Ticaret Bölümü