Yatay Geçiş

Yatay geçiş ile  ilgili süreçler,  B.Ü. Yatay Geçiş Yönetmeliği'nde açıklanmıştır. Bu yönetmelik kapsamında UBYO yatay geçiş  süreci aşağıda özetlenmektedir:

  1. Bölümlerin, her akademik yarıyıla ait Yatay Geçiş kontenjan ve kriterleri Kayıt İşleri Şube Müdürlüğü’nce ilan edilir. Bu ilan ayrıca B.Ü. Web sayfasında da yer almaktadır. Yatay Geçiş başvurusu yapacak olan öğrenciler gerekli bilgilere buradan ulaşarak başvurularını Kayıt İşleri Şube Müdürlüğü’ne yaparlar.
  2. Yatay Geçiş başvuruları ilgili yılın B.Ü. Akademik Takvimi'nde belirtilen tarihler arasında yapılır.
  3. Bölümlerde incelenen başvurular ile ilgili kabul ve red kararları UBYO  Yönetim Kurulu’nda kesinleşir ve Kayıt İşleri Şube Müdürlüğü’ne bildirilerek duyurulur.
  4. Dış yatay geçiş ile kabul edilen öğrenciler, B.Ü. Akademik Takvimi'nde belirtilen tarihlerde ön kayıtlarını yaptırmak üzere  gerekli evrakları ile birlikte Kayıt İşleri Şube Müdürlüğü’ne başvururlar. Belirtilen günler sonunda kayıt yaptırmayan öğrenciler haklarını kaybederler. Üniversite'ye kayıt yaptıran öğrenci, Bölüm danışmanı ile görüşerek alması gereken dersleri belirler; kayıt sistemi açıldığında derslerini alır ve danışman onayına yollar.  Danışman onayından sonra kayıt işlemi tamamlanmış olur.
  5. İç yatay geçiş ile  kabul edilen öğrenciler bölüm değişikliği için B.Ü. Akademik Takvimi'nde belirtilen tarihte Kayıt İşleri Şube Müdürlüğü'ne başvururlar. Kayıt dönemi sırasında  öğrenciler, Bölüm danışmanları ile görüşerek almaları gereken dersleri belirlerler,  kayıt sayfası açıldığında derslerini alırlar ve danışman onayına yollarlar.  Danışman onayından sonra kayıt işlemi tamamlanmış olur. Akademik takvimde belirtilen tarihler arasında kayıt yaptırmayan öğrenciler kayıt haklarını kaybederler.